Điều Khoản Dịch Vụ

Điều khoản Dịch vụ

Cảm ơn bạn đã lựa chọn sử dụng dịch vụ nội thất trọn gói của ANHOMES. Trước khi tiếp tục, chúng tôi muốn bạn đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sau đây liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách sử dụng dịch vụ của ANHOMES, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

  1. Phạm vi dịch vụ:

ANHOMES cung cấp dịch vụ nội thất trọn gói, bao gồm thiết kế, tư vấn, thi công và lắp đặt nội thất. Dịch vụ được cung cấp dựa trên yêu cầu và thoả thuận giữa ANHOMES và khách hàng. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng và đảm bảo hoàn thiện dự án theo tiến độ đã thỏa thuận.

  1. Quyền sở hữu trí tuệ:

ANHOMES giữ quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả các thiết kế, bản vẽ và tài liệu liên quan đến dự án nội thất. Bất kỳ việc sao chép, sử dụng hoặc phân phối các tài liệu này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ ANHOMES là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và có thể bị truy cứu trách nhiệm pháp lý.

  1. Thanh toán:

Khách hàng sẽ thanh toán phí dịch vụ theo các điều khoản đã thỏa thuận trước đó. Thời gian và phương thức thanh toán sẽ được định rõ trong hợp đồng hoặc thoả thuận dịch vụ. ANHOMES có quyền yêu cầu thanh toán đầy đủ hoặc trả trước một phần trước khi bắt đầu dự án hoặc tiến hành các công việc cần thiết.

  1. Thay đổi và hủy bỏ:

Nếu khách hàng muốn thay đổi hoặc hủy bỏ dự án, yêu cầu này phải được thông báo cho ANHOMES bằng văn bản. Các điều khoản cụ thể về thay đổi và hủy bỏ sẽ được thỏa thuận trong hợp đồng hoặc thoả thuận dịch vụ. Các khoản phí có thể áp dụng đối với các thay đổi hoặc hủy bỏ dự án.

  1. Trách nhiệm pháp lý:

ANHOMES cam kết tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc cung cấp dịch vụ và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Tuy nhiên, ANHOMES không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ, trừ khi có sự cố ý hay sơ suất nghiêm trọng từ phía chúng tôi.

  1. Bảo mật thông tin:

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng theo chính sách bảo mật của ANHOMES. Việc thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin cá nhân sẽ tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và chỉ được thực hiện với sự đồng ý của khách hàng.

  1. Sự thay đổi của điều khoản:

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc điều chỉnh các điều khoản và điều kiện này. Các thay đổi sẽ có hiệu lực khi được đăng trên trang web của chúng tôi hoặc thông báo trực tiếp cho khách hàng. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi có sự thay đổi được thông báo sẽ được coi là sự chấp nhận của khách hàng đối với các điều khoản mới.